Daily Affirmations for June 2016


Jul 01 - IMAGE

Jul 02 - HOME

Jul 03 - INSPIRATION

Jul 04 - LOVE

Jul 05 - INTEGRITY

Jul 06 - LEADERSHIP

Jul 07 - KNOWLEDGE

Jul 08 - LEARNING

Jul 09 - LIFE

Jul 10 – LAW OF ATTRACTION

Jul 11 – LOVE RELATIONSHIP

Jul 12 - MEMORY

Jul 13 - MARRIAGE

Jul 14 - MONEY

Jul 15 - MOTIVATION

Jul 16 - MEDITATION

Jul 17 - OPPORTUNITY

Jul 18 - OPTIMISM

Jul 19 - PERSONALITY

Jul 20 - PERSPECTIVE

Jul 21 – POSITIVE THINKING

Jul 22 - PLANNING

Jul 23 - POTENTIAL

Jul 24 - PRIORITIES

Jul 25 - PROACTIVE

Jul 26 - PROBLEMS

Jul 27 - PURPOSE

Jul 28 - RELEASING

Jul 29 - RESOURCES

Jul 30 - PROGRESS

Jul 31 – SELF-AWARENESS


 

Follow

Affirm Your Life on Twitter
Affirm Your Life on Facebook
Affirm Your Life on Pinterest
Affirm Your Life on Google+
Affirm Your Life on Tumblr

About Me