Daily Affirmations for June 2015


Jun 01 - PROBLEMS

Jun 02 - PROGRESS

Jun 03 - RELEASING

Jun 04 -RESOURCES

Jun 05 - RESPECT

Jun 06 - SECURITY

Jun 07 - SELF-AWARENESS

Jun 08 - SELF-DISCIPLINE

Jun 09 - SELF-ESTEEM

Jun 10 - SELF-IMPROVEMENT

Jun 11 - SMOKE-FREE

Jun 12 - SPIRITUAL

Jun 13 - STRENGTHS

Jun 14 - SUCCESS

Jun 15 - VALUES

Jun 16 - TIME AWARENESS

Jun 17 - VISUALIZATION

Jun 18 - TIME MANAGEMENT

Jun 19 - WORK

Jun 20 - WEALTH

Jun 21 - YOUTHFULNESS

Jun 22 - ABUNDANCE

Jun 23 - ACCEPTANCE

Jun 24 - ACTION

Jun 25 - AFFIRMING

Jun 26 - ATTITUDE

Jun 27 - AWARENESS

Jun 28 -BALANCE

Jun 29 - BELIEF

Jun 30 - BEAUTY

 

Follow

Affirm Your Life on Twitter
Affirm Your Life on Facebook
Affirm Your Life on Pinterest
Affirm Your Life on Google+
Affirm Your Life on Tumblr

About Me